Kategorie a časový pořad

Mužské a ženské kategorie

Ženy I (do 39 let)
Ženy II (nad 40 let) 

Muži I (do 39 let)
Muži II (nad 40 let) 

Prezentace

9:00 - 10:15

Start

10:30 

Dětské kategorie

Atletická minipřípravka (D+H) - 400 m 
Atletická přípravka (D+H) - 400 m 
Mladší žactvo (D+H) - 600 m 
Starší žactvo (D+H) - 800 m

Prezentace

9:00 - 9:20

Start

9:30 - Atletická minipřípravka (D+H) 
9:40 - Atletická přípravka (D+H) 
9:50 - Mladší žactvo (D+H) 
10:00 - Starší žactvo (D+H)